O CENTRU 5KA

 

NZDM (NÍZKOPRAHÁČ) CENTRUM 5KA 

Pokud Ti je mezi 6 a 26 lety a chceš občas zajít někam, kde bude mít někdo čas a chuť si poslechnout tvoje problémy a dobře Ti poradit, pak je tu pro tebe NZDM (nízkopraháč) Centrum 5KA. Máme tu fotbálek, internet, deskovky, boxovací pytel, šipky i místo, kde si můžeš napsat úkol nebo si v klidu popovídat. To všechno úplně zadarmo a dokonce nám nemusíš ani říkat svoje příjmení, nebo kde bydlíš. Jestli se Ti to zdá moc dobrý na to, aby to mohla být pravda, tak se přijď mrknout každý pondělí, středu a čtvrtek tu jsme od 13:30 do 17:30 a  v úterý od 14:30 do 18:30. Přijít a odejít můžeš podle svého přání, do toho nikomu nemluvíme. Rádi si s Tebou promluvíme o tvých potížích, ať už jsou doma, ve škole, s kámošema, s partnerem nebo třeba s drogama. Promluvit si a začít věci řešit není trapný nebo ostuda, ale šance mít se líp a žít zase o něco svobodněji...
Najdeš nás v ulici Tylova 373, pod ZŠ Kolowratská a okresním soudem (naproti restauraci Kácek). Mrkni na mapku...

mapa

 prava v 5CE 2019

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CENTRA 5KA

I. Poslání
Centrum 5KA tu je proto, aby nabídlo pomoc těm mladým lidem na Rychnovsku ve věku 6-26 let, kteří vykazují a nebo je ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování. Tato pomoc spočívá v nabídce sociálních služeb a aktivit, které slouží k předcházení vzniku a k řešení společensky nežádoucího chování v životech mládeže, k nalezení pozitivního a přijatelného životního stylu a k zapojení do společnosti. Centrum 5KA funguje podle principů nízkoprahovosti (být dostupní pro ty, kterým pomáháme), anonymity (pro využívání našich služeb nevyžadujeme znát jméno ani jiné citlivé údaje o uživateli) a křesťanských hodnot.

II. Cíle
a)  Nabízet uživatelům útočiště – fyzickou, psychickou a sociální ochranu během pobytu v Centru 5KA či poskytovaní služeb terénním pracovníkem. Nabízet služby a aktivity vstřícně a dle standardů kvality tak, aby byly ochráněny práva uživatelů i pracovníků služby.
b)  Vstřícně a neformálně pomoci uživatelům si uvědomit své potřeby a problémy, se kterými jim služba může pomoci.
c)  Poskytovat sociální služby a aktivity ve prospěch uživatelů tak, aby mohli co nejsamostatněji řešit svou nepříznivou situaci.
d)  Nabízet volnočasové aktivity, které pomohou ke zlepšení vztahů uživatelů a pracovníků klubu, a tudíž k efektivnějšímu poskytování sociálních služeb.
e)  Nabízet uživatelům další možnosti realizace jejich možností a potenciálu formou dalších aktivit OD5K10, z.s., jiných organizací, formou dobrovolnictví nebo pořádání vlastních akcí.

III. Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 6-26 let, kteří jsou ohrožení společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením a sami nezvládají řešení své neuspokojivé osobní a sociální situace. Jedná se především o mladé lidi žijící na území Rychnovska.

Jde o mladé lidi:
a)  Trpící sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který okolní společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý. Může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou zatíženi projevy xenofobie nebo rasismu ze strany většinové společnosti.
b)  Bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která mladému člověku neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.)
c)  Kteří se pohybují v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy, jako je nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita.
d)  Kteří odmítají trávit svůj volný čas společensky akceptovatelným způsobem, např. ve standardních institucích jako DDM, a to zejména z důvodu odmítání pravidelnosti a tvoření závazku.
e)  Řešící různé životní problémy nad jejich síly (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.), které vyžadují odbornou pomoc.
 

IV. Principy poskytovaných služeb:
1. Nízkoprahovost
a)  Podmínkou užívání Centra 5KA není žádná forma členství nebo registrace.
b)  Uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do připravovaných činností.
c)  Základní služby jsou poskytovány bezplatně.
d)  Uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni.
e)  Služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení.
2. Anonymita
a)  Zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, stačí, když vystupují pod přezdívkou.
b)  Anonymita nemá vliv na poskytování sociálních služeb personálem klubu.
3. Křesťanské hodnoty
a)  Úcta k člověku a nezcizitelnost lidské důstojnosti.
b)  Svobodná vůle a odpovědnost jednotlivce.
c)  Podpora tradičního modelu rodiny.
d)  Respektování křesťanských hodnot pracovníků centra ve vztahu k lidskému životu, sexualitě, násilí a k dalším tématům.

Naše projekty

Agape5kaE-shopRybka