Semináře primární prevence

 

Úvodem

Součástí práce OD5K10, z.s. je od roku 2008 vedle provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA i realizace programů primární prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží na základních školách. Semináře realizují odborní lektoři Bc. Jiří Vrba (vedoucí NZDM Centrum 5KA), Mgr. Martin Vlasák (statutární zástupce OD5K10, z.s.) a Bc. Daniel Horák (kontaktní pracovník NZDM Centrum 5KA).

Semináře primární prevence realizujeme na těchto školách:

 • ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou
 • VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
 • Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
 • ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
 • ZŠ Solnice
 • ZŠ Javornice
 • ZŠ Vamberk
 • ZŠ Opočno
 • ZŠ Voděrady
 • ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
 • ZŠ a MŠ Kunvald
 • ZŠ Františka Kupky v Dobrušce

       a další...

Další informace o zpětné vazbě těchto škol nalezenete na konci tohoto dokumentu.
Program seminářů je koncipovaný pro celý druhý stupeň ZŠ tak, aby lektor každou třídu navštívil vždy po půl roce s novým tématem a mohl rozvíjet atmosféru důvěry a otevřenosti. Na SŠ je třeba složení přednáškového plánu pro jednotlivé školy domluvit individuálně. Témata seminářů jsou rozdělena do tří okruhů: protidrogová tematika, sexuální výchova a problematika šikany, sekt a extremismu.

Tématické okruhy seminářů

I. Semináře s protidrogovou tematikou:
V tomto cyklu mluvíme otevřeně o nebezpečí drog a závislostí. „Bouráme" mýty a pověry spojené s konzumací drog a jejich účinků.
1. Alkohol a kouření - 7. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
Cílem semináře je poskytnout podporu těm, kteří odolávají tlaku okolí začít s kouřením a s konzumací alkoholu a současně motivovat k abstinenci ty ze studentů, kteří tyto drogy užívají, byť i experimentálně. Postačí-li čas, zmíníme i téma závislosti na „výherních" automatech, televizi a počítačových hrách.
2. Drogová závislost - 8. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Seminář poskytuje studentům pravdivé informace o riziku a užívání OPL (omamných a psychotropních látek), či experimentování s nimi. Studenti jsou vedeni k tomu, aby sami dospěli k závěru, že do jejich života drogy nepatří.

II. Přednášky k sexuální výchově:
V tomto cyklu se snažíme odpovědět studentům na palčivé otázky, kterými se v tomto věku zabývají a připravit je k zodpovědnému sexuálnímu životu a rodičovství. Informace jsou předkládány odlehčenou, humornou formou, úměrně věku studentů. Důraz je kladen na: uvědomování si vlastní hodnoty, úctu a toleranci vůči druhým lidem, budování charakteru, odhalení a objasnění moderních sexuologických mýtů, sexuální zdrženlivost, zodpovědnost v sexuálním životě a přípravu pro kvalitní partnerský a manželský vztah.
1. Dospívání - 6. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
2. Partnerské vztahy - 7. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
3. Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci - 8. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba

III. Problematika šikany, sekt a extremismu
1. Prevence šikany - 6. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
Zárodky šikany, její první stádia, se mohou vyskytovat a pravděpodobně vyskytují na každé základní škole. Cílem semináře je nejen žáky pozitivně motivovat směrem k vzájemnému přátelství, spolupráci, respektu a úctě, ale i zachytit eventuální náznaky existence tohoto sociálně patologického jevu mezi dětmi v dané třídě. Tento seminář těží převážně z metodiky Dr. Michala Koláře, našeho předního odborníka na šikanu.
2. Sekty a náboženství - 9. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Duchovní rozměr lidské existence je některými skupinami zneužíván k manipulaci a destrukci lidského života. Lze v dnešní době přemýšlet o smylu život a přitom se vyhnout pasti nebezpečných sekt a kultů? Jak funguje sekta a v čem je rozdíl mezi sektou a u nás nejhojněji zastoupeným světovým náboženstvím - křesťanstvím a církvemi, které z něho vycházejí? V tomto semináři jde především o to informovat studenty o existenci duchovního života, jeho pozitiv a možných úskalí spojených s existencí a fungováním rozličných sekt v ČR.
3. Antisemitismus, holocaust a rasismus - 9. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Narůst extremismu a neonacismu mezi mladými lidmi ukazuje na výzvu informovat žáky o nebezpečí rasismu a jednoduchých řešení předkládaných pravicovými extremisty. Tato přednáška se především zaměřuje na dějiny antisemitismu a jeho vyvrcholení v Šoa - holocaustu za 2. světové války za použítí interaktivních metod výuky. Závěr semináře je věnován současnému dění: problematice rasismu (zejm. ve vztahu k Romům) a extremismu. Žáci si mohou uvědomit parelely mezi rasismem Třetí říše a dnešními neonacisty. Lektor tuto část zpracovává formou otázek, které provokují diskuzi mezi žáky na dané téma.

Ucelený program seminářů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ
6.třída:   1. pol.: Prevence šikany - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
                2. pol.: Dospívání - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
7. třída:  1. pol.: Alkohol a kouření - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
                2. pol.: Partnerské vztahy - lektoruje Mgr. Martin Vlasák (Bc. Daniel Horák)
8. třída:  1. pol.: Drogy - lektoruje Bc. Jiří Vrba
                2. pol.: Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci - lektoruje Bc. Jiří Vrba
9. třída:  1. pol.: Sekty a náboženství - lektoruje Bc. Jiří Vrba
                2. pol.: Antisemitismus, holocaust a rasismus - lektoruje Bc. Jiří Vrba

IMG 2450a

Dále k přednáškám
Semináře jsou mladým lidem „ušité na míru" - nepostrádají humor, využití audiovizuální techniky, poutavé příběhy a především jasné pozitivní poselství o zodpovědnosti, zralosti, odvaze a osobnostním růstu. Cena jednoho semináře primární prevence (2 vyučovací hodiny) je 700 Kč. V ceně je už zahrnuto cestovné.
Seminář standardně trvá 2 za sebou jdoucí vyučovací hodiny a přednášející se snaží respektovat přestávku. Ta mimo jiné slouží jako čas pro přípravu anonymních dotazů přítomných žáků, které lektor zodpoví na začátku druhé hodiny. Třídu před seminářem není třeba nijak speciálně připravovat – stačí vyvětraná třída s čistou tabulí, křídou a cca 25 papírků na dotazy. Pokud dokážete zařídit třídu s dataprojektorem a plátnem, budou přednášky obohaceny i o zajímavá a vtipná videa. Seminářů se může a nemusí účastnit příslušný vyučující (toto platí o první hodině, druhou hodinu pedagogovu přítomnost z důvodu řešení často intimních dotazů nedoporučuji).

Kontakt na vedoucího týmu lektorů – objednání seminářů

Bc. Jiří Vrba
vedoucí NZDM Centrum 5KA
odborný lektor seminářů primární prevence
Tel.: 732 204 630
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na závěr
Na závěr předkládáme hodnocení pedagogů ze škol, kde již semináře proběhly.

Seminář byl zdařilý. Lektor navázal se žáky výborný kontakt a vytvořil otevřenou atmosféru plnou důvěry. Udržel po celou dobu semináře pozornost žáků. Žáky zapojil do diskuse. Seminář oživil fotografiemi a krátkými filmy na PC a humorem.
ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou

Děkuji za seminář pro 8. ročník. Seminář se žákům velmi líbil, byl podaný působivou formou. Je dobře, že tyto informace slyšeli žáci od cizí osoby, oceňuji uvedení velkého množství příkladů ze života.
Hodnocení semináře Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci, ZŠ Slatina nad Zdobnicí

Nejde o mojí první zkušenost s OD5K10, z.s. Jako vždy je seminář zajímavý, lektor dokáže žáky zaujmout jak svým výkladem, tak i doprovodným videomateriálem. Ve třídě probíhá často diskuze k předkládaným problémům.
Hodnocení semináře Náboženství a sekty, ZŠ Opočno

Téma těžké, ale v dnešní době plné rozporů a nepokoje velmi důležité. Oceňujeme historický přehled - židovství od nejstarších dob po válku. Děti byly citlivě zapojeny, použity byly krátké ukázky z filmů. Jako vždy - děkujeme.
Hodnocení semináře Antisemitismus, holocaust a rasismus, ZŠ Voděrady.

 besedyZSaSS2021 web

 

Naše projekty

Agape5kaE-shopRybka