Terénní práce (streetwork)

 

Od roku 2014 poskytuje OD5K10, z.s. sociální kontaktní služby také terénní formou (tzv. nespecifický streetwork). Nejprve tato služba byla poskytována ve městě Vamberk a od roku 2020 se oblast působnosti rozšíříla také do Dobrušky. Streetwork v současné době zajišťují dva sociální pracovníci organizace, Bc. Jiří Vrba (Vamberk, 1x týdně v úterý 14.30h-18.30h) a Bc. Daniel Horák (Dobruška, 2x týdně v pondělí 14.00h-18.00h a ve čtvrtek 14.00h-18.00h).

Služba, která doplňuje provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM Centrum 5KA) a semináře primární prevence na ZŠ (včetně ZŠ Vamberk a ZŠ v Dobrušce) je zaměřena na aktivní vyhledávání a kontaktování mládeže spadající do její věkové kategorie 6-26 let a zároveň vykazující jasné jevy řadicí ji mezi tzv. "rizikovou" mládež, nebo též "mládež ohroženou sociálně-patologickými vlivy". Jde především o děti, mládež a mladé dospělé, kteří se ve svých životech nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, se kterými je často spojen výskyt sociálně-patologických jevů. Nejčastějšími projevy nepříznivé sociální situace je např. opakované záškoláctví, dlouho trvající neúspěšnost při studiu, dlouhodobá nezaměstnanost absolventů, konflikty v rodině a partnerském vztahu, bezdomovectví, nebo závislost na různých omamných a psychotropních látkách, gamblerství, alkoholismus, sexuální promiskuita, předčasné zahájení sexuálního života, riziko nákazy pohlavně přenosnými chorobami, kriminalita, zapojení v šikaně jako agresoři i oběti, neschopnost navázání trvalého a společensky přijatelného partnerského vztahu a výchovy dětí, i problémy spojené s menšinami atd.

Tato cílová skupina většinou není schopna, nedokáže, nebo nechce řešit své situace běžnými, „zdravými“ způsoby (samostatně dojít na úřad práce, řešit problémy v rodině za pomoci psychologa, obrátit se na školu s prosbou o doučování, volný čas trávit pozitivním způsobem v placených kroužcích s pevným režimem apod.). V takových případech je vyžadováno použití specifických přístupů v sociální práci, které jsou možnými nástroji k řešení nepříznivých sociálních situací mladých včetně významného preventivního účinku.

Pracovník může dotyčnému nabídnout vztah postavený nikoliv na represi, ale na přátelství a vzájemné důvěře a díky tomu mu z této pozice pomoci projít konkrétními rizikovými situacemi v jeho životě, které by jinak mohli vést ke společensky nevhodnému jednání ohrožující jak širokou společnost, tak i samotného mladého člověka. Samozřejmě vždy záleží především na samotném klientovi, zda a jakým způsobem se tuto nabídku rozhodne využít.

Projekty EU

 EU auto

IROP CZ RO B C RGB

grant eu irop rozvoj

EUvybaveni2

Plánovaná rekonstrukce budovy č.p. 373 (spodní části býv. hasičské zbrojnice) v Rychnově nad Kněžnou bude sloužit NZDM Centrum 5KA a Občanské poradně v Rychnově nad Kněžnou.

vizualizace domu

E-mailová poradna 5KY

 

V životě každého člověka jsou chvíle, kdy potřebuje něčí pomoc nebo radu. Pokud ses ocitl/a v těžké situaci, něco tě trápí a nevíš, za kým jít, máš strach nebo se třeba stydíš, neváhej nám napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokusíme se ti pomoci s vážnými, mimořádnými situacemi, i s „obyčejnými“ věcmi, které tě znepokojují. Odpovíme ti do dvou pracovních dnů. V našem týmu jsou holky i kluci, tak se nemusíš stydět přijít se svým tématem.

S čím ti můžeme pomoci:

 • Problémy ve vztazích (se spolužáky, kamarády, rodiči, partnery, seznamování apod.)
 • Osobní problémy (osamělost, ztráta smyslu života, sebevražedné úvahy, problémy ve škole, nespokojenost s vlastním tělem apod.)
 • Zdravotní problémy (těhotenství, problémy dospívání, životosprávy, anorexie, bulimie apod.)
 • Sexuální otázky (informace, antikoncepce, sexuální potíže)
 • Závislosti (drogy, alkohol, kouření, gamblerství apod.)
 • Nečekané traumatizující události (úmrtí blízké osoby, násilný trestný čin, znásilnění, úraz apod.)
 • Týrání, zneužívání, šikana, domácí násilí, stalking

 

Co pro tebe můžeme udělat:

 • Poskytnout ti informace, rady a náměty
 • Pomoci ti hledat vhodné řešení
 • Pomoci ti vyjádřit své pocity, zpřehlednit situaci, která tě trápí
 • Poskytnout ti kontakty na odbornou pomoc, pokud je třeba, případně ji zprostředkovat

 

Co neděláme?

 • Nebudeme na tebe vyvíjet nátlak, rozhodovat za tebe, manipulovat s tebou, nenabídneme ti žádné zaručené rady a postupy.
 • Neotvíráme přílohy emailů (z důvodu bezpečí počítačové technologie).
 • Nepokračujeme v rozhovorech, ve kterých bys byl/a vulgární nebo snižoval/a naši důstojnost.
 • Nesdělujeme naše osobní údaje.

 

Naše zásady:

 • Důvěrnost – jsme vázáni mlčenlivostí, to, co nám napíšeš, zůstane jen mezi námi, pokud k tomu nedáš souhlas
 • Anonymita – nemusíš nám psát žádné osobní informace jako je jméno, bydliště atd. (můžeme se tě zeptat na věk, pokud je to podstatné pro řešení tvé situace)

 

Pozor: Výjimkou může být situace, kdy jde o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky (ta vzniká tehdy, napíšeš-li nám o podezření na syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, či trestný čin, a uvedeš-li identifikační údaje své, či jiné osoby, které se situace týká). O tom, že tato povinnost vznikla, bychom tě informovali.

English summer camp

 

Přihláška na English summer camp 

EC2017_prihlaska.pdf 461.15 KB 08/02/2017 22:34:56

English camp

Spolu v Centru 5KA

 krouky2019 ka web

V rámci projektu Spolu v Centru 5KA nabízíme dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let pět pravidelných volnočasových kroužků a nepravidelný outdoorový kroužek.
Cílem kroužků je propojit děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit s majoritní společností v Rychnově nad Kněžnou. Jde o rozvoj vzájemných vztahů, tolerance, spolupráce mezi oběma skupinami. Zároveň rozvíjíme skrze volnočasové aktivity u dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit dovednosti potřebné pro úspěšnou integraci do společnosti (úspěšné navázání vztahů s mladými lidmi z majoritní společnosti, kompetence pro úspěšné studium, dovednosti potřebné pro úspěšnost v zaměstnání). Jedná se o schopnost přiměřené komunikace s vedoucími a dalšími účastníky, rozvoj sebevědomí, dochvilnost, zodpovědnost, vytrvalost, respektování pravidel, fair play apod. Všechny pravidelné kroužky jsou zdarma, u outdoorového kroužku může být malý příspěvek v závislosti na druhu aktivity.

Taneční kroužek: Tancování zumby a dalších podobných moderních tanečních stylů v tělocvičně pod Centrem 5KA. Zájemci o tanec se učí připravenou choreografii a zároveň rozvíjí vlastní taneční fantazii, připravují vlastní sestavy a mohou vystupovat před ostatními tanečníky.
Sportovní kroužek: Společné cvičení a sporty v tělocvičně pod Centrem 5KA nebo venku – fotbal, florbal, vybíjená, gymnastika atd. Děti se učí férové hře, spolupráci, zdravé soutěživosti a zároveň pomáhají s přípravou a úklidem tělocvičny.
Kroužek šití: Účastníci se budou pod dohledem vyučené vedoucí učit základní dovednosti spojené se šitím. Budou tak rozvíjet manuální dovednosti, vlastní fantazii a kreativitu a získají nové znalosti, které budou moci dále využít například při výběru školy pro další vzdělání.
Kroužek vaření: Vaření nebo pečení v kuchyňce Centra 5KA pod dozorem zkušené vedoucí. Děti pomáhají s kuchařskými pracemi, jako je krájení, strouhání, míchání, zadělávání těsta a učí se kuchařské postupy a recepty. Jídla vybírá vedoucí s ohledem na možnosti kroužku a přání dětí. Zároveň se děti učí základy stolování a úklid po vaření a jídle. Z kroužku si odnesou recept pokrmu, který se učily připravovat.
Kroužek deskových her: Účastníci se mohou učit pravidla řady deskových her a ty pak společně hrát. Kromě trénování logiky k dosažení vlastního vítězství se účastníci učí i spolupracovat s ostatními a myslet dopředu (například vymýšlet taktiku).
Výtvarný kroužek: Děti za pomocí různých výtvarných technik tvoří výrobky, které si pak odnášejí domů nebo jimi zdobí prostor Centra 5KA. Jde o vyrábění z papíru, techniku decoupage, scrapbook, tvoření se samotvrdnoucí hmotou apod. Děti mohou rozvíjet jemnou motoriku a svoji kreativitu.
Outdoorový kroužek: Účastníci se věnují venkovním aktivitám pod dohledem vedoucího. Společně hrají airsoft, baseball, nebo se účastní výletu, kde si například zkusí připravit táborák. Tento kroužek probíhá nepravidelně i v závislosti na počasí.


Projekt Spolu v Centru 5KA probíhá i díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Města Rychnov nad Kněžnou.

Naše projekty

Agape5kaE-shopRybka