Semináře primární prevence

 

Primární prevence OD5K10

 

Nabídka programů primární prevence OD5K10

Prevence šikany – 6. třída, 1. pololetí – lektoruje Katka Dostrašilová
Zárodky šikany, její první stádia, se pravděpodobně vyskytují na každé základní škole. Program žáky pozitivně motivuje směrem k vzájemnému přátelství, spolupráci, respektu a úctě. Často lektor zachytí i eventuální náznaky existence tohoto sociálně patologického jevu mezi dětmi v dané třídě. Program obsahuje interaktivní aktivity, audiovizuální ukázky a silné příběhy.
Cíle programu: Žáci rozumí, co je a co není šikana. Znají způsoby řešení šikany. Jsou motivovaní bránit bujení šikany v jejich třídě a získají způsoby řešení. Učitelé získávají zpětnou vazbu o situaci ve třídě.

Dospívání – 6. třída, 2. pololetí – lektoruje Katka Dostrašilová
Program připravuje žáky na období puberty, do kterého vstupují. Vysvětluje fyzické a psychické změny a nové výzvy ve vztazích k druhým a k sobě. Citlivým způsobem žáky informuje o sexuálním dozráváním a bourá mýtus o „normálnosti“ předčasného zahájení sexuálního života. V rámci programu se lektor také věnuje otázkám duševního zdraví a jeho vztahu s životem v online světě. 
Cíle programu: Žáci přijmou sebe sama jako jedinečné a hodnotné individuality. Uvědomí si základní výzvy dospívání spojené s fyzickým, duševním, sociálním a sexuálním dozráváním. Učitele získávají zpětnou vazbu o psychickém stavu žáků.

Alkohol a kouření – 7. třída, 1. pololetí – lektoruje Matyáš Pichert
Program poskytne žákům pravdivé informace o důsledcích nadměrné konzumace alkoholu a rizicích konzumace alkoholu dětmi a mladistvými. Lektor řeší různé rizikové situace spojené s opilostí: nebezpečí úrazů a nehod, zadávení zvratky, či riziko sexuálního zneužití. Druhá hodina programu je zaměřena na poskytnutí přesných informací o důsledcích kouření. Věnovat se budeme i elektronickým cigaretám a energy drinkům.
Cíle programu: Podpořit žáky, kteří ještě s užíváním alkoholu a tabákových výrobků nezačali. Žáci znají zdravotní, sociální a ekonomické důsledky abúzu alkoholu a užívání tabákových výrobků.

Život v kybersvětě – 7. třída, 2. pololetí – lektoruje Katka Dostrašilová
Mladí lidé tráví v průměru 7 hodin denně online. Jaká jsou rizika spojená s životem online? Kyberšikana, sexting, pornografie, závilost na počítačových hrách, sociální sítě, hoax, fake news, phishing a internetové podvody. Jak být online a žít smysluplný a vyrovnaný život?
Cíle programu: Žáci znají základní rizika online světa. Povzbudit a potvrdit žáky, co netráví tolik času online, že jejich chování je úplně v pořádku.

Drogová závislost – 8. třída, 1. pololetí – lektoruje Matyáš Pichert 
Program poskytuje studentům pravdivé informace o riziku a užívání OPL (omamných a psychotropních látek), či experimentování s nimi. Žáci jsou směřováni k tomu, aby sami dospěli k závěru, že do jejich života drogy nepatří.
Cíle programu: Žáci znají účinky a rizika užívání základních drog (marihuana, pervitin, heroin, extáze).

Partnerské vztahy a sexualita – 8. třída, 2. pololetí – lektoruje Mgr. Martin Vlasák 
Mladí lidé se často zbytečně trápí mýty ohledně partnerských vztahů a sexu. Program poskytne mladým lidem možnost přemýšlet a diskutovat o tom, jak vybudovat trvalý partnerský vztah a jaké je propojení vztahu a sexu. V druhé hodině se žáci dozví výhody a rizika základních antikoncepčních metod a informace o pohlavně přenosných nemocech. Informace jsou předkládány odlehčenou, humornou formou, úměrně věku studentů. 
Cíle programu: Žáci jsou motivovaní k zodpovědnosti v sexuálním a partnerském životě. Znají rizika předčasného zahájení sexuálního života a promiskuitního chování včetně rizik spojených s přenosem pohlavních chorob. Žáci znají různé formy antikoncepce včetně jejich rizik.

Na hraně – 9. třída, 1. pololetí – lektoruje Matyáš Pichert
Jak se vyhnout manipulaci od různých sekt, extremistických a rasistických hnutí? Jak hledat smysl života a neupadnout do spáru náboženských, politických anebo ekonomických manipulátorů? Program je postavený na vyvolání diskuze mezi žáky.
Cíle programu: Žáci ví o existenci různých sekt a extremistických skupin a hnutí. Rozumí jejich odlišnosti od mainstreamových skupin jako jsou církve, politické strany či ideová hnutí. Žáci dokáží odhalit manipulativní techniky včetně tzv. love bombingu s tím, že je dokáží oddělit od autentického chování.

Hlavu vzhůru – 9. třída, 2. pololetí – lektoruje Matyáš Pichert
Program pracuje s pojmy týkajících se duševního zdraví a poskytuje žákům základní přehled psychických obtíží a jejich rozpoznání za pomoci popisu různých příběhů. Formou jednoduché aktivity reaguje na různorodost žáků a povzbuzuje jejich originalitu. Závěr je věnován možnostem nabídky odborné pomoci v případě potřeby.
Cíle programu: Poskytnout žákům přehled duševních obtíží. Vést žáky k možnostem sebenáhledu. Povzbudit žáky ke sdílení obtíží a vyhledání odborné pomoci.

 

Ucelená nabídka programů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ

6.třída:   1. pol.: Prevence šikany – lektoruje Katka Dostrašilová
                2. pol.: Dospívání - lektoruje Katka Dostrašilová
7. třída:  1. pol.: Alkohol a kouření - lektoruje Matyáš Pichert
                2. pol.: Život v kybersvětě - lektoruje Katka Dostrašilová
8. třída:  1. pol.: Drogy – lektoruje Matyáš Pichert
                2. pol.: Partnerské vztahy a sexualita - lektoruje Mgr. Martin Vlasák 
9. třída:  1. pol.: Na hraně – lektoruje Matyáš Pichert
                2. pol.: Hlavu vzhůru - lektoruje Matyáš Pichert

Dále k programům primární prevence OD5K10

Programy jsou mladým lidem „ušité na míru" – nepostrádají zážitkové aktivity, humor, využití audiovizuální techniky, poutavé příběhy, a především jasné pozitivní poselství o zodpovědnosti, zralosti, odvaze a osobnostním růstu. Naši lektoři se průběžně vzdělávají a jejich práci garantuje Mgr. Martin Vlasák, dlouholetý lektor OD5K10 s více než 15letou praxí. Cena jednoho programu primární prevence (2 vyučovací hodiny) pro školy v Královéhradeckém kraji, které nevyužívají grant KÚ KHK je 750,-. Pro školy mimo Královéhradecký kraj (nebo využívající grant KÚ KHK) je cena stanovena na 1.500,- za program. V obou případech je v ceně zahrnuto cestovné. Program standardně trvá 2 za sebou jdoucí vyučovací hodiny a přednášející se snaží respektovat přestávku. Ta mimo jiné slouží jako čas pro přípravu anonymních dotazů přítomných žáků, které lektor zodpoví na začátku druhé hodiny. Třídu před programem není třeba nijak speciálně připravovat – stačí vyvětraná třída s čistou tabulí, křídou a dataprojektorem a plátnem. Programů se účastní příslušný vyučující, ideální je účast třídního učitele.

Kontakt na koordinátorku objednávek primární prevence

Katka Dostrašilová
odborná lektorka primární prevence
Tel.: 778 444 910
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE