Semináře a prevence

Tématické okruhy seminářů

I. Semináře s protidrogovou tematikou:
V tomto cyklu mluvíme otevřeně o nebezpečí drog a závislostí. „Bouráme" mýty a pověry spojené s konzumací drog a jejich účinků.
1. Alkohol a kouření - 7. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
Cílem semináře je poskytnout podporu těm, kteří odolávají tlaku okolí začít s kouřením a s konzumací alkoholu a současně motivovat k abstinenci ty ze studentů, kteří tyto drogy užívají, byť i experimentálně. Postačí-li čas, zmíníme i téma závislosti na „výherních" automatech, televizi a počítačových hrách.
2. Drogová závislost - 8. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Seminář poskytuje studentům pravdivé informace o riziku a užívání OPL (omamných a psychotropních látek), či experimentování s nimi. Studenti jsou vedeni k tomu, aby sami dospěli k závěru, že do jejich života drogy nepatří.

II. Přednášky k sexuální výchově:
V tomto cyklu se snažíme odpovědět studentům na palčivé otázky, kterými se v tomto věku zabývají a připravit je k zodpovědnému sexuálnímu životu a rodičovství. Informace jsou předkládány odlehčenou, humornou formou, úměrně věku studentů. Důraz je kladen na: uvědomování si vlastní hodnoty, úctu a toleranci vůči druhým lidem, budování charakteru, odhalení a objasnění moderních sexuologických mýtů, sexuální zdrženlivost, zodpovědnost v sexuálním životě a přípravu pro kvalitní partnerský a manželský vztah.
1. Dospívání - 6. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
2. Partnerské vztahy - 7. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
3. Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci - 8. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba

III. Problematika šikany, sekt a extremismu
1. Prevence šikany - 6. třída - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
Zárodky šikany, její první stádia, se mohou vyskytovat a pravděpodobně vyskytují na každé základní škole. Cílem semináře je nejen žáky pozitivně motivovat směrem k vzájemnému přátelství, spolupráci, respektu a úctě, ale i zachytit eventuální náznaky existence tohoto sociálně patologického jevu mezi dětmi v dané třídě. Tento seminář těží převážně z metodiky Dr. Michala Koláře, našeho předního odborníka na šikanu.
2. Sekty a náboženství - 9. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Duchovní rozměr lidské existence je některými skupinami zneužíván k manipulaci a destrukci lidského života. Lze v dnešní době přemýšlet o smylu život a přitom se vyhnout pasti nebezpečných sekt a kultů? Jak funguje sekta a v čem je rozdíl mezi sektou a u nás nejhojněji zastoupeným světovým náboženstvím - křesťanstvím a církvemi, které z něho vycházejí? V tomto semináři jde především o to informovat studenty o existenci duchovního života, jeho pozitiv a možných úskalí spojených s existencí a fungováním rozličných sekt v ČR.
3. Antisemitismus, holocaust a rasismus - 9. třída - lektoruje Bc. Jiří Vrba
Narůst extremismu a neonacismu mezi mladými lidmi ukazuje na výzvu informovat žáky o nebezpečí rasismu a jednoduchých řešení předkládaných pravicovými extremisty. Tato přednáška se především zaměřuje na dějiny antisemitismu a jeho vyvrcholení v Šoa - holocaustu za 2. světové války za použítí interaktivních metod výuky. Závěr semináře je věnován současnému dění: problematice rasismu (zejm. ve vztahu k Romům) a extremismu. Žáci si mohou uvědomit parelely mezi rasismem Třetí říše a dnešními neonacisty. Lektor tuto část zpracovává formou otázek, které provokují diskuzi mezi žáky na dané téma.

Ucelený program seminářů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ
6.třída:   1. pol.: Prevence šikany - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
                2. pol.: Dospívání - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
7. třída:  1. pol.: Alkohol a kouření - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
                2. pol.: Partnerské vztahy - lektoruje Mgr. Martin Vlasák
8. třída:  1. pol.: Drogy - lektoruje Bc. Jiří Vrba
                2. pol.: Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci - lektoruje Bc. Jiří Vrba
9. třída:  1. pol.: Sekty a náboženství - lektoruje Bc. Jiří Vrba
                2. pol.: Antisemitismus, holocaust a rasismus - lektoruje Bc. Jiří Vrba

Dále k přednáškám

Semináře jsou mladým lidem „ušité na míru" - nepostrádají humor, využití audiovizuální techniky, poutavé příběhy a především jasné pozitivní poselství o zodpovědnosti, zralosti, odvaze a osobnostním růstu. Cena jednoho semináře primární prevence (2 vyučovací hodiny) pro školy v Královéhradeckém kraji, které nevyužívají grant KÚ KHK je 750,-. Pro školy mimo Královéhradecký kraj (nebo využívající grant KÚ KHK) je cena stanovena na 1.500,- za seminář. V obou případech je v ceně zahrnuto cestovné.
Seminář standardně trvá 2 za sebou jdoucí vyučovací hodiny a přednášející se snaží respektovat přestávku. Ta mimo jiné slouží jako čas pro přípravu anonymních dotazů přítomných žáků, které lektor zodpoví na začátku druhé hodiny. Třídu před seminářem není třeba nijak speciálně připravovat – stačí vyvětraná třída s čistou tabulí, křídou a cca 25 papírků na dotazy. Pokud dokážete zařídit třídu s dataprojektorem a plátnem, budou přednášky obohaceny i o zajímavá a vtipná videa. Seminářů se může a nemusí účastnit příslušný vyučující (toto platí o první hodině, druhou hodinu pedagogovu přítomnost z důvodu řešení často intimních dotazů nedoporučuji).

Kontakt na vedoucího týmu lektorů – objednání seminářů

Bc. Jiří Vrba
vedoucí NZDM Centrum 5KA
odborný lektor seminářů primární prevence
Tel.: 732 204 630
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE