OD5K10

Kdo jsme, co děláme
o co nám jde

Občanská poradna

Občanská poradna
Rychnov nad Kněžnou

Patmos

Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby zdravotně postižené

Primární prevence

Semináře primární prevence
na ZŠ a SŠ

Spolu v 5KA


Spolu v Centru 5ka

Vzděkĺávání dospělých

Vzdělávání dospělých -
interaktivní besedy o výchově a partnerství

CENTRUM5KA


Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

PRACOVNÍ TÝM OD5K10, z.s.

Martin Vlasák

Mgr. Martin Vlasák
ředitel sociálních služeb
statutární zástupce OD5K10, z.s.
lektor vzdělávání dospělých

Matyáš Pichert

Matyáš Pichert
vedoucí NZDM Centrum 5KA
lektor primární prevence

Katka Dostrašilová

Katka Dostrašilová
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA
lektorka primární prevence

Adéla Horáková

Adéla Horáková
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA

Adéla Horáková

Klára Svobodová
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA

Jana Suchá

Jana Suchá
vedoucí Občanské poradny
vedoucí a terenní
pracovnice Patmos

Johana Dvořáková

Johana Dvořáková
poradkyně
Občanské poradny
Rychnov nad Kněžnou

Markéta Pešková

Mgr. Markéta Pešková
sociální pracovnice
Patmos

EU PROJEKTY